Gambling - En definition på gambling - Hvad er gambling

Gambling Definition

Gambling er oprindeligt et engelsk ord, som nu også er blevet en hel almindelig del af det danske sprog. Ordet gambling har i dag nærmest erstattet det gamle danske/engelske ord "hasard" - som direkte oversat fra engelsk betyder risiko. Gambling vil sige at lave et væddemål om penge, eller andre ting af økonomisk værdi. Det primære formål er naturligvis at vinde yderligere penge og/eller yderligere materielle goder. Typisk afgøres udfaldet af gambling indenfor en relativ kort tidshorisont, men dette behøver dog ikke nødvendigvis at være tilfældet, hvilket for eksempel ikke er tilfældet når man tegner en bilforsikring eller en hvilken som helst anden form for forsikring. Ved gambling er der altså en risiko og usikkerhed om udfaldet af det, man har spillet om.

Gambling og Lovgivningen

De fleste lande regulerer gambling meget strengt - i praksis foregår dette som regel ved at udstede licens til nogle få firmaer eller ved at oprette egentlige statsmonopoler - som eksempelvis Danske Spil her i Danmark. Statsmagternes involvering i gambling via regulering og skatteopkrævning har i mange lande ført til et tæt forhold mellem staten og den enkelte spiludbyder - specielt i områder som Monaco, Macau og Las Vegas hvor hele det omkringliggende samfund i vid udstrækning er baseret på indtægter fra gambling.

- Danske Lov 1683

Kong Christian den 5.s "Danske Lov" af 1683 indeholder en sjov regel om spil, som stadig er gældende i dansk lovgivning. DL 5-14-55, lyder således: "Ingen er pligtig til at betale hvis hand i Dobbel taber og der skyldig bliver." Ren volapyk vil de fleste nok sige, men det betyder på almindelig dansk, at man ikke kan inddrive spillegæld med de danske domstolens hjælp. Heraf kommer udtrykket "Spillegæld er æres gæld" - underforstået at såfremt man ikke betaler en gæld man her opbygget gennem spil, mister man sin ære.

- Tips og Lotto loven

'Lov om visse spil, lotterier og væddemål' bemyndiger den danske skatteminister til at udstede bevilling til udbud af disse spil mod betaling af afgift til staten. For øjeblikket er der kun givet en enkel licens - nemlig til statsmonopolet Danske Spil. Dette vil dog muligvis ændre sig i den nærmeste fremtid, da EU lovgivningen formentligt gør det særdeles vanskeligt at opretholde et monopol på området. For øjeblikket arbejdes der på at udstede licenser til en række internationale spiludbydere - men det er tvivlsomt hvorvidt disse tiltag er i overensstemmelse med EU retten. Tips og Lotto-loven giver derimod ikke skatteministeren ret til at udstede bevilling angående spil på duekapflyvninger og cykelløb på bane, udbud af et klasselotteri og etablering af spillekasinoer, gevinstgivende spilleautomater eller gevinstopsparing. Dette er reguleret i anden lovgivning - Casino Loven, som giver hjemmel til de 5 danske kasinoer.

- EU lovgivning

EU har for øjeblikket ingen fælles lovgivning om gambling og spil, men derfor har EU lovgivningen alligevel indflydelse på retstilstanden i Danmark. Den danske stats monopol på sportgambling er muligvis ikke foreneligt med EU retten. Den såkaldte "tips-monopol sag" handler om, hvorvidt den danske lovgivning for sportsrelaterede spil - det vil sige den danske 'Lov om visse spil, lotterier og væddemål' er forenelig med artikel 49 om den frie udveksling af tjenesteydelser. EU Kommissionen er af den opfattelse at det danske spilmonopol (Danske Spil) for sportsspil er i strid med bestemmelserne om tjenesteydelsers fri bevægelighed, hvorimod det er den danske regerings opfattelse, at de danske restriktioner på området er begrundet i tvingende almene hensyn. "Tvingende almene hensyn" kan være beskyttelse mod ludomani - men derimod ikke beskyttelse af statens beskatning af spil. Når Danske Spil flere gange optræder på diverse lister over de største annoncører i blade, internet og TV bliver det formentligt vanskeligt at argumentere for, at monopolet er oprettet for at beskytte danskerne mod ludomani.

- Poker Lovgivning

De fleste, der har prøvet at spille poker, har nok bemærket, at det som regel er den, der er bedst til poker, der vinder og ikke den mest heldige, som i andre spil. Mange har derfor hævdet, at poker er et såkaldt vidensspil og dermed ikke umiddelbart gambling som sådan, da gambling jo netop er gambling i og med at det indbefatter en uforudsigelighed og en risiko. Man kan så hævde, at dette ikke er tilfældet i poker. For nylig har Landsretten dog fastslået, at poker er gambling. Som en følge heraf er det for øjeblikket ikke lovligt at udbyde pokerspil til offentligheden i Danmark - medmindre man har en licens hertil vel at mærke. Licens til at udbyde pokerspil har de 5 danske kasinoer i henholdsvis København, Århus, Ålborg og Vejle. Private pokerklubber hvor kun medlemmer har adgang er dog formentligt stadig tilladt og så vidt vides også et ret udbredt fænomen. Ligeledes er det tilladt at arrangere pokerturneringer, hvor der betales et tilmeldingsgebyr - men altså ikke egentlige såkaldte cash-games, hvor der tabes og vindes kolde kontanter ved hver eneste hånd.

- Online Gambling

Så vidt vides findes der ikke dansk lovgivning, der specifikt retter sig mod online gambling, hvorfor man må anvende de almindelige retsregler for spil. Et spørgsmål der rejser sig i denne forbindelse er, om dansk spillovgivning gælder, hvis man som dansker placerer et væddemål hos en online bookmaker, som måske har sin server og bookmakerlicens på Costa Rica? Svaret er formentligt nej. I hvert fald kan man ikke forestille sig, at en dansk internetspiller skulle blive stillet til regnskab herfor. Af mere praktisk betydning er forbuddet mod spilreklamer rettet mod danskere fra spiludbydere, der ikke har licens. De danske myndigheder har tidligere påtalt overtrædelser af disse regler - blandt andet ved at stævne Ekstra Bladet. Spillemyndigheden har dog ikke taget nogen skridt til rent faktisk at få afprøvet sagen ved domstolene, så det er uklart, hvorvidt der rent faktisk er et sådan forbud. Et eventuelt nederlag til den danske stat i en sådan sag ville helt sikkert aflive spilmonopolet med omgående virkning. Derfor er den officielt besked nok også, at man afventer EU rettens afgørelse af, hvorvidt monopolet er lovligt eller ej. Med andre ord trækker man tiden mest muligt, inden en afgørelse af, at monopolet formentligt ikke kan opretholdes i sin nuværende form.

Forskellige former for gambling

En forsikring er et væddemål

Forsikrings aftaler har mange ligheder med gambling - en forsikring er i princippet et væddemål. Man indgår et væddemål i form af at betale en præmie. Indtræffer forsikrings begivenheden som man har forsikret sig imod, udbetales der en sum penge fra forsikringsselskabet. Forsikringer har modsat mange andre former for gambling tillige den samfunds nyttige virkning at den spreder en risiko ud på mange hænder.

Finansiel Gambling

Fra finansmarkederne er gambling også særdeles velkendt og udbredt. Specielt investering i optioner er gambling i sin reneste form. En option er en finansiel kontrakt, der giver køberen en ret, men ikke en pligt, til at købe (eller måske sælge) en aktie, til en bestemt forud aftalt pris - på eller før et bestemt tidspunkt ude i fremtiden. For denne ret til at købe eller sælge betales en præmie til den anden part. Sælgeren forpligter sig således til at købe eller sælge aktien til den forud aftalte kurs, hvis optionen ønskes udnyttet af køberen. Prisen på en options rettighed udregnes blandt andet på baggrund af aktiens kurs på aftale tidspunktet, forventningen til viklingen, løbetiden og renten. Investering i optioner er særdeles risikabelt og ren gambling. Eksempelvis tabte en bank ansat for nogle år siden alle hans arbejdsgivers værdier ved at have handlet med optioner. Banken som var på størrelse med Danske Bank var dermed konkurs.

Begivenheds Gambling

Hvem vinder valget? Lander der en UFO på jorden inden 2030? Hvilken fodbold træner bliver først fyret i den kommende sæson? Får kronprinsesse mary en grøn baby næste gang - er det en dreng? Mulighederne for at gamble på stort set hvad som helst er til stede.

Casino Spil

Spil på de klassiske casino spil såsom blackjack, roulette, spilleautomater, poker, video poker, slots, Black jack, Pai Gow, Poker, Spansk 21, 3-korts poker, Baccarat (også kaldet punto banco), Caribbean Stud Poker, Casino war, Craps, Fan-Tan, Faro, Let it ride, Pachinko, Pyramid Poker, 4-korts poker, Red Dog, Sic Bo, Keno, Bingo, Texas Hold'em Bonus Poker og mange andre spil kan man spille på casino.

Gambling og religion

Såvel den katolske som den jødiske tradition havde tidligere faste dage til gambling. Det til trods af at religiøse overhoveder i almindelighed misbilliger spil om penge. Gambling kan have særdeles uheldige sociale konsekvenser og af denne grund har de fleste lande over hele verden valgt at begrænse udbredelsen af gambling. Enkelte islamiske nationer forbyder ligefrem gambling totalt, langt de fleste religioner og lande har dog valgt en mere moderat løsning, nemlig at regulere og ikke mindst beskatte gambling til gavn for samfundet.

Ludomani - En sygelig trang til hasard spil

Studier viser at mange deltager i gambling som en form for afslapning og underholdning eller ligefrem anvender gambling som en metode til at tjene penge. Som enhver anden adfærd som midlertidigt kan forårsage ændre i kemien i hjernen kan gambling fører til en psykologisk afhængighed - og deraf følgende skadelig adfærd for den ramte person. Gambling kan føre til en sygelig afhængighed af spil om penge - hvor den sygdomsramte ikke stopper sit spil på trods af at de har tabt store summer.

InterCasino

Få en månedlig 100% match bonus.

Villento Casino

100% bonus op til $150 på første indskud. Bonus på følgende indbetalinger.

Roxy Palace

Køb $100 få $100 gratis.

Challenge Casino

Deposit 25% Bonus op til $800, deposit 50% Bonus op til $150, deposit 100% Bonus op til $50.