Slå blackjack med kort tælling – del 2

Dette er del 2 af 2, tryk her for del 1: blackjack kort tælle strategi

Før du skal lære at tælle kort i Blackjack, skal du huske, at den grundlæggende strategi, er udgangspunktet i kort tællingen. Du skal overhovedet ikke tænke på kort tællingen, før du kan strategien perfekt.

Balanceret imod ubalanceret kort tælle strategier:
Hvis vi tager et eksempel fra del 1 og forestiller os at kortene uddelt er de første kort fra en stak med 6 kort spil – sådan en tælling vil ikke være så præcis som en tælling der tog forbehold, at en stor stak kort kan uddeles til dig til din fordel – eller til din ulempe. Nogle vil kalde denne faktor varianter andre vil kalde det held eller uheld. Det er helt op til dig.

Et andet eksempel: Hvis du har en løbende tælling på +5 i den første hånd efter kortene er blevet blandet i et spil med kun 1 spil kort, er det meget mere meningsfuldt at have den samme løbende tælling i den første hånd efter blandingen i et spil med 6 kort spil.

Der bliver færre og færre kort tilbage I kortholderen og denne faktor forøges nu. Kort tællere vil ikke være afhængig af held, så vi justerer strategien, ved at medtage den faktor. Så vi bruger en tælling der også medtager hvor mange kort der er tilbage i kortholderen- en tælling på resterende kort spil, kaldes også den rigtige tælling ”the true count".

Den rigtige tælling:
At regne den rigtige tælling ud er ikke så svært. Du bruger din løbende tælling og dividerer det med det antal kort spil der er tilbage i kortholderen. F.eks. har du en løbende tælling på 6 og der er ca. 3 hele kort spil tilbage i holderen, har du en rigtig tælling på 2.

Et andet eksempel: Hvis din løbende tælling er 5 og der er ca. 2 hele kort spil tilbage i holderen er din rigtige tælling 2,5.

Som du kan se, at regne den rigtige kort tælling ud, er ikke så svært. Den svære del er at regne ud hvor mange kort spil, der er tilbage i kort holderen. For at gøre det, må øve dig i at kigge på casinoet stak med allerede uddelte kort. Fokuser dine øjne og anslå ca. hvor mange kort der har været spillet, og dermed hvor mange, der kan være tilbage i holderen.

Den rigtige kort tælling er rygraden I blackjack kort tælling. Dette fortæller dig den rigtige indskuds størrelse OG hvornår du skal gå fra at spille med basal blackjack strategi til kort tælling, i forhold til hvor mange kort der er spillet.

Der findes bøger over kort tælle strategier, men de er på engelsk:
  • Ken Udsons Plus/Minus strategi, kan ses i hans bog - Million Dollar Blackjack
  • Standford Wong's High/Low strategi, kan ses i hans bog - Professional Blackjack
  • Arnold Snyder har en anden strategi i hans bog - Blackbelt in Blackjack

Held og lykke med at slå blackjack spillet, og husk at øve, øve, øve og øve!